Przebieg projektu

"Lubuskie Eko-doniczki”

W I fazie Projektu spółka przeprowadziła:

  • badania nad optymalizacją procesu kompostowania odpadów komunalnych z osadami ściekowymi,
  • badania doboru lepiszcza skrobiowego,
  • badania nad optymalizacją składu mieszaniny substratowej do produkcji doniczek,
  • badania półtechniczne produkcji doniczek na bazie wcześniej dobranych składników oraz lepiszcza,
  • badania wazonowe.

W II fazie Projektu Spółka zaprojektowała, wykonała oraz uruchomiła półtechniczną linię do produkcji biodegradowalnych doniczek, zgodnie z recepturą opracowaną w I fazie, z wykorzystaniem surowców odpadowych.

Wyniki projektu (technologia oraz skład mieszaniny do produkcji doniczek) zostały zgłoszone w celu ochrony do UPRP w 2016 roku.

W wyniku projektu powstały różne warianty mieszanek biodegradowalnych, które będą podstawą do prowadzenia badań nad opracowaniem składu i technologii substratów do uprawy trawy.