Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w czerwcu 2016 r. ogłosił II edycję konkursu na najciekawszą lekcję pn. ,,Poszukujemy odnawialnych źródeł energii w województwie lubuskim”.

Spośród nadesłanych wniosków o dofinansowanie najciekawszych zajęć dla dzieci i młodzieży z województwa lubuskiego, na temat odnawialnych źródeł energii w regionie, Zarząd Funduszu wyłonił 10 zwycięzców. Sześciu spośród nich zdecydowało się odbyć praktyczną część – czyli warsztaty propagujące wiedzę praktyczną oraz naukową na temat energii odnawialnej organizowane przez Stowarzyszenie Lubuska Sieć Innowacji – w Klubie Młodego Wynalazcy należącego do Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego. Zwycięskie placówki, które rozpoczęły współpracę ze Stowarzyszeniem to:

 

   • Stowarzyszenie Edukacyjne w Gorzowie Wlkp. – Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego
   • Zespół Szkół w Lubięcinie
   • Gimnazjum nr 7 im. UNICEF w Zielonej Górze
   • Zespół Szkół w Bogdańcu – Gimnazjum w Bogdańcu
   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witnicy – Szkoła Podstawowa w Witnicy
   • Zespół Szkół Samorządowych w Witnicy

 

Łącznie w warsztatach wzięło udział 452 dzieci i młodzieży z województwa lubuskiego.
W ramach każdego warsztatu został zrealizowany następujący scenariusz zajęć opracowany przez Lubuską Sieć Innowacji:

 

 1. Prezentacja multimedialna pt. „Najnowsze rozwiązania w energetyce odnawialnej” połączona z prelekcją, która miała na celu wprowadzenie uczestników w tematykę zajęć.
 2. Samodzielne wykonanie 5 doświadczeń w Laboratorium Fizyki i Energii Odnawialnej:
  • Doświadczenie nr 1: Panele fotowoltaiczne
  • Doświadczenie nr 2: Energia wiatru
  • Doświadczenie nr 3: Ogniwo paliwowe
  • Doświadczenie nr 4: Pompa ciepła
  • Doświadczenie nr 5: System monitoringu i sterowania odnawialnymi źródłami energii
 3. Zwiedzanie zakładów produkujących energię elektryczną i cieplną z wykorzystaniem odnawialnych źródeł, które są zlokalizowane w niedalekim sąsiedztwie od Klubu Młodego Wynalazcy – w promieniu ok. 3 km. Są to:
  • Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy
   – właściciel i operator wyspy energetycznej, w której współpracują różne źródła energii odnawialnej i która zasila Gorzowski Ośrodek Technologiczny w ciepło i prąd;
  • BioEnergyFarm Sp. z o.o., – właściciel elektrociepłowni na biomasę,
   o mocy całkowitej 5 MW;
  • Eneri Sp. z o.o., – operator farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW;
  • Farma wiatraków, okolice Stanowic.

 

Podczas praktycznych zajęć laboratoryjnych uczniowie, wykorzystując panele fotowoltaiczne zgromadzili energię, dzięki której wprawili w ruch wiatrak. Badali energię wiatru za pomocą modelu turbiny wiatrowej – poznali jak w ekologiczny i przyjazny dla środowiska sposób można pozyskać energię z wiatru. Zapoznali się szczegółowo z jakich elementów zbudowana jest turbina wiatrowa. Za pomocą samodzielnie zbudowanego miniaturowego modelu turbiny wiatrowej wytworzyli prąd. Zbudowali układ hybrydowy, który wykorzystuje energię słońca do produkcji wodoru w elektrolizerach, a energię skumulowaną w postaci wodoru wykorzystali do napędu wiatraka. Uczestnicy warsztatów poznali również techniki produkcji ekologicznego ciepła. Na przykładzie badawczego modelu pompy ciepła, młodzież w praktyczny sposób poznała jej budowę wraz ze wszystkimi jej komponentami. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się także jak można wyprodukować ciepło z zimnej wody, a także jak z ciepłej wody wyprodukować zimno.

 

Poniżej galeria zdjęć z przebiegu warsztatów oraz ze zwiedzania instalacji energetycznych.

DSC08564 DSC08570 DSC08583 DSC08597 DSC08603 DSC08615 DSC08634 DSC08650 DSC08653 DSC08936 DSC08972 DSC09034