O nas

Spółka ComPot Sp. z o.o. została powołana w 2014 roku m.in. przez Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy. Specjalizujemy się w prowadzeniu badań nad zastosowaniem odpadów komunalnych i przemysłowych jako surowców, w tym biodegradowalnych.

ComPot Sp. z o.o. koncentruje się na pracach badawczych związanych z utylizacją i przekształcaniem odpadów w surowce i produkty (Waste2Product) np. odpady roślinne, kuchenne, kompost, odpady po utylizacji baterii itp.

W 2015 roku Spółka prowadziła badania nad możliwościami wykorzystania kompostu komunalnego i stabillizatu oraz innych surowców odpadowych do produkcji doniczek biodegradowalnych – Lubuskich eko-doniczek. Badania zakończyły się sukcesem, powstała pilotażowa linia do produkcji biodegradowalnych eko-doniczek. Projekt był realizowany w ścisłej współpracy z uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi, parkami technologicznymi oraz centrami innowacji.

Spółka jest również operatorem Klubu Młodego Wynalazcy. Prowadzi laboratoryjne zajęcia dla dzieci i młodzieży z biologii, chemii, fizyki i energii odnawialnej. Dysponuje kadrą specjalistów w dziedzinie biologii, chemii, fizyki, energetyki, finansów, ekonomii oraz ICT. Ściśle współpracuje z Centrum Badawczo Wdrożeniowym „Eko_innowacje” oraz akredytowanym laboratorium środowiskowym, uczelniami wyższymi, m.in. Instytutem Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Instytutem Technologii Mechanicznej Wydziału Inżynierii Mechaniki i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a także z lubuskimi centrami innowacji: Gorzowski Ośrodkiem Technologicznym Parkiem Naukowo-Przemysłowym, Parkiem Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Lubuskim Ośrodkiem Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku.

W 2015 roku spółka otrzymała za realizację projektu „Lubuskie Eko-doniczki” Puchar Innowacji Środowiskowych w ramach konkursu Ekoodpowiedzialni w Biznesie, którego patronem był Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.