O nas w mediach

„Dzięki świadomym wyborom konsumenckim możemy mieć realny
wpływ na kondycję środowiska naturalnego. W przypadku
Lubuskich Eko-Doniczek idzie to w parze z aspektem
ekonomicznym, chroniąc środowisko dostarczamy naszym
roślinom niezbędne minerały oraz oszczędzamy im „szoku”
podczas przesadzania.”

Piotr Gramza

„Projektując linię produkcyjną, kładziemy ogromny nacisk na
minimalizowanie zużycia energii elektrycznej, ciepła i
wody, wtórne wykorzystanie mediów oraz optymalizację
procesów logistycznych pod kątem zmniejszenia ich
negatywnego wpływu na środowisko.”

Piotr Gramza