Menu

Lubuski trawnik marzeń dla każdego

Autorzy projektu „Lubuski trawnik marzeń dla każdego” znaleźli niszę, którą chcą zagospodarować. Bazując na doświadczeniach beneficjenta, spółki Zielony Horyzont, jednego z liderów uprawy i sprzedaży trawy z rolki w Polsce oraz partnera w projekcie, spółki ComPot, przygotowali koncepcję zakładania i uprawy trawnika, poprzez nanoszenie w różnych technologiach, w zależności od rodzaju podłoża, substratu organicznego na bazie kompostu komunalnego wymieszanego z nasionami traw. Zastosowanie takiej innowacyjnej technologii pozwoli na zagłuszenie chwastów oraz wzmocnienie poprzez odpowiednią kompozycję substratów siły kiełkowania i wzrostu trawy. Innowacją w zaproponowanym rozwiązaniu jest zastosowanie trzech różnych aplikacji substratów oraz nasion traw na podłoże.
Będą to:

• rozścielanie: nanoszenie grubej warstwy od kilku do kilkunastu centymetrów półsuchego substratu wraz z nasionami traw bezpośrednio na grunt lub na folię położona na gruncie (oba warianty zostaną przetestowane w projekcie);

• hydrosiew: nanoszenie cienkiej, od 1 do 3 centymetrów grubości półpłynnej masy substratowej wraz z nasi nami traw bezpośrednio na grunt;

• panele trawnikowe: wytworzenie suchych płytek o rozmiarach 20×20 cm oraz 50×50 cm, wytworzonych z substratu z zatopionymi w nim nasionami traw. Płytki będą rozkładane bezpośrednio na gruncie (podobnie jak kafelki na podłodze).

Po okresie kilku tygodni od aplikacji, na gruntach powstanie równomierny trawnik, którego jakość będzie porównywalna z „trawą z rolki”. Opracowanie odpowiedniej technologii przygotowania podłoża oraz wysiewu trawy, poprzez jej uproszczenie i usystematyzowanie (odpowiednie dobranie składników mieszanki podłoża/substratu), a także wyeliminowanie problemów związanych z prawidłowym zakładaniem trawnika bez konieczności wymiany lub nawożenia nowej nawierzchni (przygotowanie podłoża, równomierny wschód trawy i zadarnienie terenu, zabezpieczenie nierówności terenu np, skarp, rowów przed erozją wodną po wysiewie nasion trawy, wytłumienie wzrostu chwastów) stworzy następujące korzyści:

• zmechanizowanie procesu przygotowywania terenu pod założenie nowego trawnika bezpośrednio u klienta;

• odpowiednie nawożenie, wzbogacenie gleby – poprzez zastosowanie ekologicznych źródeł mikro i makro elementów;

• wzbogacenie substratu o środki ochrony roślin;

• zagospodarowanie słomy, m.in miskantusa, przetworzonej na włókna) stanowiący bazę – mulcz substratu;

• wyeliminowanie ubytków rodzimej ziemi przy uprawie trawnika z rolki na gruncie podczas wycinania darniny z podłoża (gleby) – w przypadku korzystania z technologii przez firmy uprawiające „trawę z rolki”;

• obniżenie kosztów i przyspieszenie regeneracji istniejących trawników poprzez zastosowanie paneli trawnikowych z mieszanki substratu z nasionami oraz innymi składnikami przyśpieszającymi wzrost i ukorzenienie nowej trawy.

Uzyskany efekt, w postaci tłumienia chwastów będzie podobny jak w przypadku rozkładania trawy z rolki, uzyska się równomierną i gładką powierzchnię przyszłego trawnika, a poprzez zastosowanie kompostu komunalnego jako bazy do produkcji substratu, cena materiałów i technologii nanoszenia substratów i nasion trawy na powierzchnię pozwoli zredukować cenę o co najmniej 50% w porównaniu do zakładania trawnika z rolki.
Przedmiotem projektu będzie również opracowanie autorskiej metody nanoszenia substratu z nasionami na glebę, zarówno dla małych (ok. 100 m kw.) jak i dużych (kilka / kilkadziesiąt tysięcy m kw.) powierzchni.