Cel projektu

"Lubuskie Eko-doniczki”

Przedmiotem projektu są badania, przygotowanie technologii, skonstruowanie i budowa linii do wytwarzania biodegradowalnych doniczek z odpadów-„Lubuskie Eko-doniczki” oraz produkcja próbnej partii doniczek do badań.